آموزش, مطالب برگذیده

نماد سنگ قارچ ؛ دوستان نمادهایی که تو تصویر مشاهده میکنید نماد قارچ یا سنگ قارچ هستن که یکی از کمیابترین نمادهاست ودارای ارزش بیشتری هستند.
این نماد خبر از وجود یک سفیدخانه بسیار ارزشمند درمحیط رو داره دوستان سنگهایی درطبیعت هستن که بصورت طبیعی همشکل این نماد هستن که باید در شناسایی آن دقت زیادی به خرج داد.

یکی از عوامل شناخت این هست که این نماد باید در شیب دیده بشه

در زیر این نماد چیزی وجود نداره، و هدف در پایین شیب درون یک تپه قرار گرفته هست که طلوع وغروب آفتاب دراین نماد نقش دارند؛ و مورد مهمی که وجودداره اینکه اگر از ورودی اصلی وارد نشه با سنگهای عظیم وچند تنی برخورد خواهد شد که کاری ازپیش نمیبره، سنگهایی که دیواره سازه وسقف تونل میباشند

عمق این کار بالای ده متر میباشد

سنگ قارچی در گنج یابی

نشان سنگ قارچ یک سفید خانه دارد در عمق بین ۱۵الی ۲۰ متر که از بالا به هیچ عنوان قابل کار کردن نیست و بسیار محکم هست ولی تونل ورودی ان دقیقا بین ده تا دوازده متر به سمت پایین شیپ از قارچ به شکل اوریب به دل تپه بروید تا تونل باز شود.

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها