مطالب برگذیده, مقاله

دالان ها در دفینه یابی : دالانها اسرار امیزترین موارد درامور باستانی به حساب می ایند که بررسی این جایگاها بدون علم کافی خطر بسیار در مسیر دارد
الودگی، محیطی که کمتر در مسیر برخورد نور افتاب هستن و وجود اهک در ترکیب های مختلف در درون این تونلها و دالانها ایجاد الودگی های زیادی میکنن و باید با اصول پیش رفت

در دل طبیعت موارد بسیاری ازاین نوع جایگاها دیده میشود که دارای ورودی باز هستن و بنده بارها دیدم که بدون دلیل صحیح افراد شروع به تخلیه خاک و تخریب دیوارها میکنن که واقعا باید دانست جایی که اموالی در درون خود داشته باشن صد درصد درب مسدود و شکل ظاهری جایگاه رو روش کار کرده تا جلب توجه نکن، پس مسدود بودن ورودی الزامیست

ببینید در مواقعی چنین دالانی وجود دارد که اگر شما پشت به تونل کنید یک تل خاکی دست ساز، در روبرو در فاصله ۱۰۰ متری خواهید داشت و یا تک سنگی بزرگ و صاف با ابعاد چشمگیر وجود خواهد داشت

بله با وجود این ۲مورد اهمیت موقعیت بالا میرود و شما بدون هر بررسی باید یک نماد صندلی و نشیمنگاهی رو در بالای سر در تونل داشته باشید یا در نزدیک تونل در روی، صخره چپو راست
این سیستم یعنی وجود یک گور تپه پر هدایا و یک تک قبر درون تونل در درون و انتهای دالان

تفسیر دالان ها در دفینه یابی و وجود نماد صندل درون آن

نماد صندلی وقتی که برروی درب چنین جایگاهی باشد خبر از وجود یک قبر ارزشمند در انتهای درون تونل میدهد که برای رسیدن به قبر باید دیواره چپو راست غار و تست مسدود بودن گرفت و یک روش فهمیدن این موضوع که قبر دردیواره چپ و یا راست تونل وجود دارد بررسی دسته های صندلی هست که ببینید یک جوغن و یا اسکنه کوچک باید روی دسته صندلی باشد که قرار گیری جوغن روی دسته راست و یا چپ همان پیام بررسی دیواره چپو راست داخل تونل رو میدهد

و اگر جوغنی روی صندلی قرار نداشت ورودی قبر در کف تونل قرار دارد که باید روی سقف تونل دنبال جوغنی با حالت دهنه به پایین بود که خود به قبر نگاه میکند

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها