آموزش, مطالب برگذیده

سه جوغن عمیق و نشان دو مار
این سه جوغان نشان از سه چاه دارند که یکی از این چاها دارای اهمیت و محل پنهان کردن دفینه است..
دومار که هرکدوم از روی یک جوغان رد شدن..
و نگاه هردو به یک جوغان است پس اون جوغنی که هردومار بهش نگاه میکنن دارای اهمیته..
یک مار دور یک جوغن به صورت کامل پیچیده…(پلمپ)
و یک مار نصف یک طرف جوغان دیگرو اشاره و در خودش داره..(راه ورود)

سه چاه دراین نقطه وجود داره ..جوغنی که دورشو مار پوشش داده یعنی ورودی مسدود و راهی به درونش رفتن نیست و جوغنی که یک مار نصفشو پوشش داده یعنی این چاه درب به ورود راه میدهد..و مسیر وارد شدن است..
یعنی سه چاه وجود دارد که هر سه به دلیل وجود نماد مار یعنی با دالانی بهم متصل هستند که اتاقک مال درون چاهی قرار گرفته که سر هردومار بهش نگاه میکنند.
این سه چاه به شکل یک مثلث قرار دارند که چاهی که ورودی کار است با سنگی بزرگ مسدود شده است و با وارد شدن وگذر از چاه دوم شما به چاه سوم که مکان اتاقک است میرسید

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها