آموزش

تومولوس بودن و یا نبودن یک تپه را با استفاده ‌از اطلاعات پایین می توان فهمید ( نحوه تشخیص تومولوس )

  1. در نزدیکی آن منبع آبی وجود داشته باشد.
  2. روی یک تپه ایی كه از هر طرف به راحتي قابل رويت باشد، روی شیبی که به دره دید دارد و یا روی زمین صاف از هر طرف باید به خوبی دیده شود.
  3. در مسافتی نزدیک، منطقه ای مسکونی و یا محل عبادتی وجود داشته باشد.
  4. اگر روی سطح آن، کوزه، جام، دیگ، خاکستر، سفال و یا خشت و امثال این وجود نداشته باشد.
  5. به شکل قیف، بالای آن تنگ باشد.
  6. سازه ایی منظم که با آن کلا خاک دستی است و هیچ گونه نا منظمی و یا سنگ روی تپه دیده نمیشود.

تپه های کوچک ساختگی که این ۶ شرط را دارند، تومولوس می باشند. اگر یکی از این شرط ها را نداشته باشند، مطمئنا تومولوس نمی باشد. اگر یکی از این شرایط را نداشته باشد، تپه مزار روی تپه و یا تپه طبیعی می باشد.

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها