آموزش, مطالب برگذیده

لاکپشتی که ورودی از زیر خودش باشه چنین حالتی مثل تصویر موردنظرو داره.. باید لاک بزرگ و بی دستوپا درست مثل عکس موردنظر باشه.

به سنگ زیر نماد دقت کنید اهمیت کار به سنگ زیرین نماد هست کاملا مهندسی شده و بنای درست برای ورودی ایجاد کردند..
نماد لاکپشت دارای عمق بالاست حتی چهارده تا هجده مترهم تجاوز میکنه..
دوستان این نماد جز نمادهای حکومتی به حساب میاد و اگر مسیر درست کاربشه در نزدیکی رسیدن به اتاقک مال شما صدرصد قبلش به دالانی باید برخورد داشته باشید و اینکه نمادهایی که خاک از اول کار در عمق چهارمتر به بعد به شما میده با تفسیر درستشون هدایت به مسیر درست میشید و این نکتیه شناخت نمادها در زیر خاک مهم هست که باید کاملا تمرکز بشه روش..

نماد لاکپشت صدرصد در کنارش در هرصورت سرباریو داره..

اگر لاک بزرگ و غیر طبیعی بود کل لاکو تست بگیرید امکان وجود سرباری درون لاک هست و صدالبته اگر فضای خاصی از لاکرو با ساروج درست کرده باشن.مکان سربار میتونه زیر دم و پشت لاک قسمت تخمریز لاکپشت وجود داشته باشه و صدرصد طلا هست..اگر در مرکز لاک جوغن مربع و یا مستعطیلی وجود داشت درهرصورت مسیر درزیر نماد است چه دستو پا باشد چه نباشد ویا جوغن دایره ولی عمیق

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها