آموزش, مطالب برگذیده

نشانه های فریب دهنده نماد لاک پشت : به دستهای لاکپشت دقت کنید صاحب نماد دقیقا تلاش براین داشته که دستو پای نمادو کاملا به جلو بکشونه و خیلی غیر طبیعی و دروغین… ببینید درموردنماد لاکپشت وجود دم یک مورد بسیار دارای اهمیت و مهم است.. دستها به جلو نگاه به جلو جوغنهای جهت دهنده به جلو …. درحال حرکت به جلو…

وچیزی متفاوت انتهای لاک و دم نماد است.. پس دراین مورد حاکم و جهت دهنده و ارزش نماد به چیزی هست که متفاوت جهت و خلاف بر جهات باقی اعضای بدن نماد است..

دوستان وقتی تمام اعضای بدن و شرایط بخوان نشون به حرکت به جلو باشن و مال هم جلو و روبرو باشه به هیچ عنوان برای لاکپشت دم ایجاد نمیشده پس نتیجه میگیریم تفسیر کامل متفاوت و جهت برسی پشت نماد است..چرا؟

نشانه های فریب دهنده نماد لاک پشت

به نیم دایره بازی که جلوی نماد قرار گرفته دقت کنید که دهنه به سمت بالا دارد درست مثل جوغن نیمه باز..واین حالت حلال باز مسیر درستو به کاوشگر نشان میده.. به تعداد مربع های پشت لاک در جهت پشت نماد باید گام گرفته بشود که سه سنگ تراش خورده دایره ای شکل وجود دارد که سنگ کوچک محل ورود کار است..

با اینکه نماد کوچک به نظر میرسد کاربسیار سخت و زمانبر و سنگین است.

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها