آموزش, مطالب برگذیده

درمورد مقبره ها و نمادهای نگهبان مورد جالب نکته اعتقادی کار هست که بعداز برپایی مقبره نمادی رو به عنوان نگهبان جایگاه درکنار کار ایجاد میکردند که اعتقاد براین بوده که با دادن انرژی به نماد میتونه از جایگاه و موقعیت کار نگهبانی کنه
و درگذشته اگر اشخاص متوجه چنین بنایی و موقعیتی میشدند از دستبرد زدن به جایگاه خوداری میکردند چون احتمال ایجاد خطر رو در موقع کار میدادند که نگهبان جلوگیری از کارشون میکرده. بر این اساس مطالبی که در انواع کتاب گنج یابی به آن تاکید شده، نگهبانان اموال و ثروت گذشتگان بوده.

نمادهای نگهبان را چگونه تشخیص دهیم؟ نگهبان گنج ها در زمان های قدیم!

شاید خرافات بوده و کارایی نداشتند ولی چون این یک باور مذهبی و اعتقادی بوده پس این باور باعث میشده که واقعا وجود نگهبان و موانع خیالی رو احساس میکردند درست مثل اشخاصی که درحال حاضر اعتقاد زیادی به وجود طلسمات دارند و بیشتر این باور وجود این موارد هست که به این موارد ریشه و واقعیت میبخشه…

مثلا در دم ورودی تل سنگی و ریزشی ایجاد میکردند و به خیال خود فکر میکردند که با وارد شدن در این ورودی نماد نگهبان وارد عمل میشود و باعث ریختن سنگ و باعث مرگ میشده که اینها همون تل هایی هستند که با کاهش و افزایش وزن عمل میکردند

مثلا با گام گذاشتن باعث افزایش وزن دراون نقطه و دوباره با برداشتن گام کاهش وزن ایجاد میشده و این تکرار وتحریک فضا باعث عملکرد تل ها میشده که اشخاص اینرو پای قدرت نگهبان مال و دفینه میگذاشتن…
دوستان تمام سیستم بر محاسبات علمی و ریاضی پایگذاری شده و دانستن این جمع و تفریقها یعنی موفقیت در کار

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها