آموزش

نماد جوغن و ضربدر در کنار هم چه تفسیری دارد این نماد با ظاهر ساده ولی بسیار پیام مهم و جایگاه مهمی رو خبر میدهد
جوغن در کنار ضربدر یعنی دفینه
جهت رو ضربدر مشخص میکنه و جوغان یعنی هدف

این جایگاه میتونه هم از فضای به شکل قبر باشه البته بدون جسد و هم سنگی مربعی و تراش خورده که هدف از کنار سنگ راه باز میکند
خارج از جهت بالا که ضربدر جهت میده جوغن هم مقداری لبه کشیده به بالارو داره پس صدرصد هدف در جهت بالای تصویر مایل به چپ است

وبسیار به نماد نزدیک در نهایت شش گام فاصله تا نماد وجود دارد

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها