آموزش, مطالب برگذیده

در کاوش و گنج یابی، استخوانهای پراکنده در عمق زیاد چه مالی دارند؟ در جاهایی که در عمق با استخوانهای درهم و اجساد برخورد میکنید این موارد دارای اموال نیستند و این جایگاها بدون مراسم مذهبی و خارج از اصول تدفین هستند و هیچ نکاتی که باید درموقع دفن مردگان انجام میشده دراین جایگاها انجام نشده و فقط یک کشتار دسته جمعی صورت گرفته و حتی یک کاسه سفالی هم دراین مکانها قرار ندارند ..

وجود اجساد و استخوانهای پراکنده در عمق زیاد نشان از چه مالی است؟

خیلی از موارد دوستان چندین متر زیر این اجسادرو کارمیکنن و به امید اموال و در آخر به پوچی میرسند..
در صورتی وجود جسد میتونه نماد و نشان باشه که یک جسد در عمق دیده شود ، که یک یا دو عضو رو کم داشته باشه و اعضای بدن در چیدمان غیر طبیعی قرار گرفته باشند و خارج از این دلیلی بر ادامه کار نیست.

عمق چنین کارهایی بسیار بالا هستند و کمتر از لایه هایی که درموردش میشنوید در کار دیده میشه و کاملا مرموزانه اموال پنهان شدند و نشانه های که در این سیستم دفینه گذاری به کار رفته اند سنگهایی تراش خورده به اشکال گوناگون هستند که با تفسیر درستشون میشه جهت درست رو ادامه داد…
پس هر جایگاه و در هر متراژی وجود اجساد دلیل بر وجود دفینه نیست

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها