آموزش, مطالب برگذیده

این ورودی ها فقط و فقط پیش ورودی دفینه چیست هستند یعنی ورودی مسدود اصلی کار نیستند و به عنوان مانع ایجاد شده اند که بعد از تخلیه کار، تازه استارت خواهد خورد…

مورد بعد تشخیص اینکه چه ورودی به دفینه و چه ورودیی به مقبره منتهی خواهد شد؟؟؟

تمام ورودیهایی که با سنگچین در اول کار برخورد میشه تمام به قبور میرسند یعنی جایی رو که اموال مهمی پنهان شده باشند به وضوح مسدود بودن مکان رو نمایش نمیدهند و کاملا از دید خارج هستند…پس ورودی مقبره های ساسانی در چنین حالتی هم وجود دارند…

(گاها وقتی بین دو صخره سنگچینی طبیعی قرار گرفته باشد براثر فشارهای طبیعی زمین و زلزله ها سنگهای وسط دو سخره خردشده و بین دو صخره به چنین شکلی قرار میگیرند)
پس اول با نشان دادن مکان به متخصص در مرحله اول از طبیعی و دست ریز بودن کار خیالتان را راحت کنید بعد اقدامی رو انجام بدید..

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها