آموزش, مطالب برگذیده

وجود سنگی صاف در منطقه میتونسته برای کارگذاری و ایجاد هرگونه اتاقکی بسیار موقعیت مناسبی باشه چون برای این سیستم سقف محکم و استوار بسیار اهمیت داشته چه از نظر ماندگاری و رانش و موانع های طبیعی مثل زلزله پس دلیل انتخاب این نقطه برای ایجاد چاه بسیار عاقلانه است.. دوستان چاه های پلمپ به تعداد سه تا ودر عمق پانزده متر ایجاد میشده..
و هرسه از درون بهم راه دارند..

ومورد مهم از نظر دفینه گذاری حالت این چها به شکل یک مثلث ایجاد میشدند و اگر تک درختی در اون نقطه وجود داشته باشه که در جهت چاهی که درمسیر درخت قرار گرفته بین چاه و درخت اموالی با مقدار کم ولی ارزشمند قرار میدادند ولی اموال اصلی در چاهی قرار گرفته که در جهت جنوب وجود دارد که درکف چاه تونل های مرتبط با هرسه چاه قرار داده میشده که رست درمرکز نقطیه اتصال این سه چاه در عمق نهایت سه متری اتاقک اموال قرار گرفته که احتمال وجود تلرو هم در مسیر باید داد..در کاوش چاه اگر سنگی به نماد قلب که شکل طبیعی نداشته باشد جود داشت وبرخورد کردید بدانید نقطیه تله نزدیک است..

یک موردی که از طمع انسان استفاده میشده درون دالانهای باستانی درست در قسمت بالای تله زنجیر طلایی اویزان میشده که شخص برای برداشتن این قطعه صدرصد باید درنقطه ای قرار بگیره که محل عمل کردن تله هست و با گام گذاشتن روی نقطه برای برداشتن زنجیرر درست روی چاهی که از خاک بسیار نرم پرهست قرار میگیرد و در چاه سقوط میکند که برگشت خاک روی شخص ایجاد خفگی میکند..واینکه احتمال وجود نیزه در کف این تلها نیز وجود دارد..

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها