آموزش دستگاه فلزیاب

راز عمق زنی فلزیاب ها
آموزش, دستگاه های نقطه زن
چرا برخی از افراد اشیاء فلزی بیشتری را نسبت به دیگران پیدا می کنند، در صورتیکه هردو از یک نوع و یک مدل فلزیاب استفاده می کنند؟چرا این افراد همواره عملکرد بهتری نسبت به اکثریت اپراتورها دارند؟هر فلزیاب الکترونیکی دارای یک ماکسیمم عمق زنی هست که توسط دو فاکتور ...