اپراتور فلزیاب

چرا در مکانی که که فلزیاب مشخص می کند چیزی یافت نمی شود؟
آموزش, مطالب برگذیده
اشتباه در فلزیابی | خیلی از کسانیکه با فلزیاب کار کرده اند حتما این سوال در ذهنشان پدید آمده که که چرا بعد از حفاری نمودن در جایی که دستگاه جواب داده است چیزی یافت نمی شود؟